top of page

Jack’s Fireflies

Most followed playlist: 642 followers, curator profile: 2149 followers. Facebook fanpage: 159K, Instagram: 11,5K. Youtube: 25,5K sub. Genres: Rap Hip-hop, Pop, Asian Pop, Mandopop, EDM, Alternative,

❤️ Submit Your Music

We want to hear your track! ...or check a previous submission

Our Top Playlists

NGÔI SAO CÔ ĐƠN - JACK - J97

GU NHẠC LẠ, NGƯỜI ĐỒNG ĐIỆU MỚI HIỂ

RAP LỜI HAY, HÁT RÕ CHỮ

Thanh Xuân Học Đường

Jack - J97 [4 hours]

Jack & Fireflies mấy đời em thương

Hướng Dương Ngược Nắng

TROPICAL SUMMER

Jack - J97 [8 hours]

COFFEE, CRUSH AND MUSIC

Jack & Fireflies

THIÊN LÝ ƠI - JACK

Jack - J97 | LayLaLay | Hoa Hai Duo

THE BEST COLLECTION FOR YOUR SUMMER

FRIDAY MOOD | chill with Jack - J97

Viral Nhất Năm 2023

Chúng Ta Rồi Sẽ Hạnh Phúc

CHINH PHỤC OFF-ROAD

NGÀY MƯA

Jack - J97 mix

Rooftop coffee & music

Asian Influential Artists

Jack - J97 & Jason Zhang

Jack - J97 & Oaeen

Hip-hop Rap R&B station / must try!

Asian waves - signature vibes

View all 28 on Spotify

bottom of page